NIP Checker - informacje/ NIP Checker Info

Sprawdzanie statusu kontrahenta za pomocą numeru NIP/ Business Partner check via VAT number
Post Reply
moderator
Posts: 205
Joined: Wed Jun 22, 2016 7:45 pm

NIP Checker - informacje/ NIP Checker Info

Post by moderator »

[Polish]
NIP Checker - sprawdzanie aktywności podatkowej VAT kontrahenta wg NIP w bazach MF / UE
Krótkie wideo prezentujące produkt: https://youtu.be/jU5ZZ3_REQg
Celem weryfikacji jest uniknięcie rejestracji dokumentów w systemie SAP z niepoprawnym numerem NIP kontrahenta, a także wykrycie kontrahentów nieaktywnych lub zwolnionych z VAT. Dotychczas, należało numer NIP sprawdzić ręcznie w systemie Ministerstwa Finansów lub w przypadku importu i eksportu w ramach UE, w bazach unijnych.
BCC NIP Checker pozwala na automatyzację procesu sprawdzania kontrahentów z użyciem numerów NIP, usprawniając pracę użytkowników systemu. Dzięki rozwiązaniu, użytkownik może sprawdzić NIP bezpośrednio z poziomu SAP. Rozwiązanie daje możliwość uruchamiania alertów przy próbie rejestracji dokumentu z nieprawidłowym numerem, a także do sprawdzenia wielu numerów jednocześnie, na żądanie. Sprawdzenie następuje w bazach Ministerstwa Finansów dla numerów NIP oraz w bazach Unii Europejskiej dla numerów VAT-UE.
Sprawdzać automatycznie można:
  • Pliki JPK_VAT
  • Dane podstawowe dostawców/odbiorców/ partnerów biznesowych
  • Podane ręcznie listy numerów VAT (mogą być wczytane z pliku)
  • Inne miejsca w systemie (rozwiązanie udostępnia interfejs API, dzięki któremu bardzo łatwo je zintegrować np. z wystawianiem zamówień do dostawców, księgowaniem faktur od dostawcy, przyjmowaniem zleceń od odbiorców, czy fakturowaniem odbiorców).
Wyniki wykonanych sprawdzeń są zapisywane w logach i można je w każdej chwili wydrukować. Z ekranów list sprawdzeń można łatwo "przeskoczyć" za pomocą dwukrotnego kliknięcia myszką, do danych podstawowych kontrahenta (np. by ustawić blokadę płatności).
BCC NIP Checker jest produktem gotowym do użycia w kilka minut po przeniesieniu zlecenia transportowego do systemu SAP. Produkt kontaktuje się z bazami zewnętrznymi poprzez usługę BCC NIP Checker utrzymywaną w BCC. Dzięki temu użytkownik jest chroniony w przypadku ewentualnych zmian w API Ministerstwa Finansów/Unii Europejskiej (ew. dostosowania wykona BCC jednokrotnie dla wszystkich klientów). BCC NIP Checker może integrować się z rozwiązaniem BCC JPK Transfer.
NIP_Checker_PL.png
NIP_Checker_PL.png (80.14 KiB) Viewed 9766 times

[English]
NIP Checker'
NIP Checker allows checking business partnters via their TAX IDs in Polish Ministry of Finance and EU databases (VIES).
NIP Checker consists of SAP program & SNP NIP Checker service. It allows checking:
- SAF-T VAT files against business partners VAT status (active/ inactive/ exempted)
- Master data of vendors/ customers/ business partners
- documents via creation (via API interface) - e.g. vendor orders, vendor invoices, customer orders and customer invoices
- any other data through NIP checker API
NIP_Checker_EN.png
NIP_Checker_EN.png (84.81 KiB) Viewed 9766 times

Post Reply