Update certyfikatów SSL dla usługi/ Update of SSL certificates needed for NIP Checker !!!

Sprawdzanie statusu kontrahenta za pomocą numeru NIP/ Business Partner check via VAT number
Post Reply
moderator
Posts: 205
Joined: Wed Jun 22, 2016 7:45 pm

Update certyfikatów SSL dla usługi/ Update of SSL certificates needed for NIP Checker !!!

Post by moderator »

[Polish]
By NIP Checker mógł się podłączyć z usługą BCC, do systemu SAP trzeba dodać certyfikaty wymagane przez stronę usługi. Brak połączenia związany z brakującymi certyfikatami może objawiać się komunikatem błędu "Serwer sprawdzenia nieosiągalny!" Kod 102. W związku ze zmianą certyfikatów po stronie usługi SNP Poland, konieczne jest dodanie nowego certyfikatu (zmiana tylko 3-go certyfikatu BCC).

Połącznie bezpośrednie (CHECK_MODE D w transakcji /n/BCC/JPNC)
Certyfikaty dla połączenia bezpośredniego dodaje się za pomocą transakcji STRUST (klient HTTPS). W załączniku Certificates.zip zawarte są wymagane certyfikaty, a w osobnym załączniku AddingCertificateInTrustTransaction.pdf znajduje się krótka instrukcja dodawania certyfikatów.

Połączenie pośrednie z wykorzystaniem JAVA engine (ten sam co do JPK Transfer; CHECK_MODE E lub A w transakcji /n/BCC/JPNC)
Jeśli wykorzystywany jest Transfer Engine jako serwer pośredniczący to certyfikaty w postaci pliku ssl_certificates.jks należy wgrać do folderu w którym znajdują się pliki Transfer Engine. Plik ssl_certificates.jks znajduje się w załączniku ssl_certificates.zip. Plik należy rozpakować i podmienić w katalogu JAVA engine. Następnie należy zresetować java Engine (Engine można zatrzymać transakcją /n/BCC/JPN_SHUTDOWN, uruchomienie plikiem start.bat/start.sh).

[English]
In order to connect from an SAP system to website via HTTPS protocol importing trusted certificates may bee needed. As previous BCC SSL certificate needed to be changed an update in SAP configuration is needed (only the BCC certificate was changed). For direct connection (CHECK_MODE D) the import is done in transaction STRUST in the SAP system (client HTTPS standard). The three certificates to be imported are given in the attachment.
Important! When using JPK Transfer Engine for NIP Checker (CHECK_MODE E or A), the certificates should not be placed on the SAP side, but instead placed as ssl_certificates.jks file in the Transfer Engine folder.
Attachments
ssl_certificates_old.zip
For older versions of JPK Trandsfer (up to do BCC_JPK_Transfer_2.0_009_20171206-1153)
(5.19 KiB) Downloaded 827 times
ssl_certificates.zip
For newer versions of JPK Transfer
(5.18 KiB) Downloaded 855 times
AddingCertificateInTrustTransaction.pdf
Przypadek z poł. bezpośrednim - Instrukcja
(222.23 KiB) Downloaded 895 times
Certificates.zip
Przypadek z poł. bezpośrednim - certyfikaty
(3.5 KiB) Downloaded 855 times

Post Reply