Certyfikaty SSL dla usługi/ SSL certificates needed for NIP Checker

Sprawdzanie statusu kontrahenta za pomocą numeru NIP/ Business Partner check via VAT number
Post Reply
moderator
Posts: 205
Joined: Wed Jun 22, 2016 7:45 pm

Certyfikaty SSL dla usługi/ SSL certificates needed for NIP Checker

Post by moderator »

[Polish]
By NIP Checker mógł się podłączyć z usługą BCC, zazwyczaj trzeba dodać do systemu SAP dodać certyfikaty wymagane przez stronę usługi.
Certyfikaty dodaje się za pomocą transakcji STRUST (klient HTTPS). W załączniku wymagane certyfikaty.
Uwaga! Wyjątkiem jest wykorzystanie Transfer Engine jako urządzenia pośredniczącego. W takim przypadku certyfikaty w postaci pliku ssl_certificates.jks należy wgrać do folderu Transfer Engine.


[English]
In order to connect from an SAP system to website via HTTPS protocol importing trusted certificates may bee needed.
The import is done in transaction STRUST (client HTTPS standard). In the attachment the three certificates to be imported are given.
Important! When using JPK Transfer Engine for NIP Checker, the certificates should not be placed on the SAP side, but instead placed as ssl_certificates.jks file in the Transfer Engine folder.
Attachments
CertBCC.zip
(3.48 KiB) Downloaded 821 times

Post Reply