Page 1 of 1

BP Data Checker - informacje/ BP Data Checker Info

Posted: Sun Mar 25, 2018 6:56 pm
by moderator
[Polski]
BP Data Checker jest narzędziem pozwalającym na:
  • pobieranie danych adresowych i nazwy kontrahenta z baz REGON/ VIES na podstawie numeru NIP
  • automatyczne porównanie pobranych danych z danymi podstawowymi kontrahentów w SAP
  • automatyzację tworzenia kontrahenta poprzez weryfikację aktywności VAT* i pobranier danych adresowych i nazwy na podstawie numeru NIP
* BP Checker integruje się z rozwiązaniem NIP Checker, jeśli jest ono zainstalowane, by sprawdzać numery NIP
Webinar BP Data Checker: https://youtu.be/QB1GjEWuJLk?t=1347
BPChecker_PL.png
BPChecker_PL.png (63.23 KiB) Viewed 26694 times

[English]
BP Data Checker allows better maintenance of business partner master data.
BP Data Checker functions:
  • downloading name and address data of business partners by TAX ID number from Polish REGON and European VIES databases
  • automatic comparizon of downloaded data with SAP master data
  • quicker master data creation (filling in name and address data based on TAX ID number
BP Checker integrates with NIP Checker tool if NIP Checker is installed.
BPChecker_EN.png
BPChecker_EN.png (47.47 KiB) Viewed 26694 times